Smidigt ändra på felaktiga verifikat

Nu går det att stryka rader och lägga till rader i verifikat. Detta tar bort behovet av att skapa rättningsverifikat. Det går även att stryka samtliga rader i ett verifikat och de nya man skapar kan ha helt andra belopp och andra konton, så länge som verifikatet balanserar när man sparar det.

Klicka bara på knappen ”Lås upp för ändring”.

Strukna rader kommer förstås inte med i summeringar & rapporter men de kommer synas på verifikatet, tillsammans med en tidsstämpel och notering om vem som har gjort ändringen. Samma stämpel syns också på de tillagda raderna.

Leverantörsreskontra

Under hösten har vi jobbat på ett smidigt system för att hålla koll på fakturorna från leverantörer (leverantörsreskontra).

Detta är nu under testning.
Hör av dig ifall du vill testa dessa funktioner.

God Jul & Got Nytt År!

Enklare att bifoga filer

Nu går det att dra-och-släppa filer när man ska bifoga bilagor till verifikat.
Detta gör arbetet snabbare och smidigare.
Ibland vill man dock ha dialogen där man söker upp rätt fil och klickar ok, så den funktionen finns fortfarande kvar som förut.

Resultatrapporterna omvända

För att resultatrapporterna (inklusive objektresultatrapporterna) ska bli mer lättlästa har vi nu vänt på dem så att intäkterna visas som positiva och ett positivt resultat (vinst) visas som positivt.

Vi hoppas att denna förändring tas emot positivt.
Glad påsk!

 

 

Kontogrupp 9

Vi har nu lagt till så att kontogrupp 9 (internredovisning) syns på resultatrapporten. Detta är enbart till för felsökning, så att det ska synas ifall man i misstag skulle ha råkat bokföra något på ett 9xxx-konto.

NyaKontoret har inte stöd för bokföring på kontogrupp 9, idag.

Öppet för testkunder

Vi har nu släppt in ett antal testkunder som har börjat sköta sin bokföring genom NyaKontoret.

Med deras feedback fortsätter utvecklingen.

Under sommaren kommer vi öppna upp för fler testkunder och därefter, när både vi och testkunderna är nöjda med funktionaliteten i NyaKontoret, kommer vi öppna upp för allmänheten.